Организатори

У организацији Канцеларије за младе града Београда и Рачунарског факултета први пут је организован IT семинар RAF IT Days 2012. Претеча овог семинара су била два семинара под називом IT OpenDays, које смо организовали у сарадњи са Техничком школом „Никола Тесла“ из Шида. Поучени овим искуствима, као и искуствима у организацији државних такмичења из информатике, СИО (Српска информатичка олимпијада), као и Информатичком балканијадом, Рачунарски факултет ће и ове школске године, у сарадњи са својим партнерима, организовати семинар RAF IT Days 2017. Основни циљ семинара је проширење неформалног IT образовања на будуће IT стручњаке.

Рачунарски факултет


Рачунари су данас веома распрострањени и они представљају кулминацију развоја рачунарских технологија и комуникација чија историја траје скоро два века. За мање од две деценије присуства на широком тржишту, рачунари су постали незаобилазан део свакодневице и стигли у најудаљеније делове планете. Рачунарство је снажно утицало на развој науке, технике, пословања, као и на многе друге области стваралаштва. Данас, скоро сваки човек, свесно или несвесно, има потребу за рачунаром и многи желе да уче рачунарство у неком облику. Нове рачунарске технологије се непрекидно уводе, а постојеће застаре скоро истог тренутка када се појаве.

Овом тезом се руководила компанија CET када је 2003. године основала Рачунарски факултет, а 2005. године Рачунарску гимназију.

На Рачунарском факултету изучава се рачунарство као основна дисциплина. Знање преноси професорски кадар, који осим академског поседује и богато практично искуство. Број студената на основним студијама у једној групи на предавањима је највише 55, а на вежбама највише 25, с тим да на једном рачунару ради један студент. Рачунарски факултет придаје посебну пажњу друштвено одговорним активностима.


www.raf.edu.rs

 

Канцеларија за младе града Београда


Канцеларија за младе градске управе града Београда отворена је 25. маја 2009. године и представља везу младих Београда и Градске управе. Саставни је део Градске управе и њена је посебна организациона јединица. Основана је у оквиру процеса имплементације Националне стратегије за младе Републике Србије. Задужена је за креирање и спровођење омладинске политике на нивоу града Београда. Осмишљена је и организована по моделу потврђеном у пракси земаља чланица Европске уније. Надлежна је за израду локалног акционог плана за младе и за његово упућивање на усвајање Скупштини града Београда. Функционише и као кровна организација општинских канцеларија за младе у општинама града Београда. Канцеларија за младе Градске управе града Београда радиће на информисању и пружању сваке врсте сервиса младима Београда у складу са својим могућностима и у свом оквиру рада.


www.kancelarijazamlade.rs

 

Досадашње копманије учеснице семинара

 

     
     facebook
 godaddy telenor Pstech-logo
    devana 
Cisco logo.svg nordeus og new

 

 

Досадашње институције и удружења учесници семинара

 

institutMihailoPupin
ECDL jasmin