Теме семинара 2017

Главне теме семинара RAF IT days 2017 су информационе и комуникационе технологије. Програм је конципиран тако да кроз четири дана покрије, како актуелне, тако и уско стручне теме које се односе на интеракцију између човека и рачунара. Организоване су и три радионице везане за рачунарске мреже, пословни софтвер и Android програмирање, на којима ће учесници на рачунарима имати прилику да, уз асистенцију наставног особља Рачунарског факултета, унапреде своја постојећа знања. Предавачи на семинару су стручњаци запослени у друштвено одговорним институцијама и компанијама који осим академског поседују и велико практично искуство. У доњем делу ћемо објавјливати теме за RAF IT Days 2017, како се нека тема договори са компанијама, стручним лицима или наставницима Рачунарског факултет.