Одбрана дипломског рада - Александар Динић

У петак 23. децембра у 9 часова одржаће се одбрана дипломског рада студента Александра Динића на тему "Отворена каталогизација колекција као сервис - пример употребе моделом вођеног развоја софтвера". Одбрана је јавна и одржаће се у учионици РАФ 5.