Зорбоски Миро

Zorboski Miro

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: DataBinding компоненте GWT – Google web toolkit
Одбрањен: четвртак, 07 јун 2007
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Дејан Живковић

Запослења

Levi9 IT Services
Радно место: Software Architect
Април 2013 - Тренутно запослење