Обуљен Аљоша

Obuljen Aljoša

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Примена неуралних мрежа на процену кретања цена на тржишту са имплементацијом у језику C#
Одбрањен: петак, 13 јул 2007
Ментор: Др Драган Шалетић
Комисија: Др Милан Меркле

Запослења

Microsoft
Радно место: Software Engineering Manager
Април 2010 - Тренутно запослење
Математички факултет, Универзитет у Београду
Радно место: Teaching Assistant
Октобар 2009 – Април 2010