Туцовић Игор

Tucović Igor

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Управљање мултимедијалним садржајем у оквиру дигиталног телевизијског система
Одбрањен: среда, 01 август 2007
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Драган Шалетић