Петровић Марко

Petrović Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Управљање роботом на даљину
Одбрањен: петак, 21 септембар 2007
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Драган Шалетић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Примена неуралних мрежа у медицини: Анализа рендген снимка плућа
Одбрањен: среда, 18 јул 2012
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Драган Милетић