Поповић Урош

Popović Uroš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Расплинути експертски систем за аутоматско управљање кретањем платформе на равном терену са препрекама
Одбрањен: понедељак, 01 октобар 2007
Ментор: Др Драган Шалетић
Комисија: Др Стеван Милинковић

Запослења

Deploy Inc.
Радно место: Developer
Март 2013– Тренутно запослење
Solutis
Радно место: Developer
Новембар 2011 – Март 2013
Рачунарски факултет
Радно место: Teaching assistant
Октобар 2007 – Август 2011