Васиљевић Ненад

Vasiljević Nenad

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Рефлексијом до стандардне форме
Одбрањен: четвртак, 27 децембар 2007
Ментор: Др Бранко Перишић
Комисија: Др Драган Шалетић

Запослења

Powervation Ltd
Радно место: Software Engineer
Јануар 2012– Тренутно запослење, Иреланд
ComTrade
Радно место: Software Engineer
Јануар 2008– Јануар 2012
CET - Computer Equipment and Trade
Радно место: Trainer
2003– 2007
BUCK
Радно место: Project manager
2002– 2005