Приморац Иван

Primorac Ivan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Протоколи Web сервиса
Одбрањен: четвртак, 27 децембар 2007
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Десимир Вучић