Севић Тамара

Sević Tamara

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Имплементација ресења QoS у MPLS bacbone мрежи националног Телекома
Одбрањен: петак, 28 децембар 2007
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Десимир Вучић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Мастер инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Модерни приступ клауду применом механизама вишепротоколног комутирања лабела
Одбрањен: среда, 23 децембар 2015
Ментор: Др Душан Вујошевић
Комисија: Др Стеван Милинковић