Костић Иван

Kostić Ivan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Реализација 3play мреже у Metro Ethernet окружењу
Одбрањен: петак, 28 децембар 2007
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Десимир Вучић

Запослења

Total PetrolКостел
Радно место: IT manager
Avgust 2016 - Trenutno zaposlenje
Костел
Радно место: Technical director
Februar 2008 - Jul 2016