Дурмиш Коран

Durmiš Koran

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: L3/L2 граница у високо доступној кампус мрежи
Одбрањен: петак, 28 децембар 2007
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Десимир Вучић

Запослења

rootPlanet
Радно место: CEO
Тренутно запослење