Радовић Александар

Radović Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Примена виртуалног студија у телевизијским системима и његове технике и технологије
Одбрањен: среда, 30 јануар 2008
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Десимир Вучић

Запослења

Print One - Дигитална штампа и дизајн
Радно место: Owner
Август 2013 – Тренутно запослење
mediaONE Agency
Радно место: Managing director
Јануар 2012– Тренутно запослење
WAVE Industry Media
Радно место: Co-Founder
Март 2012– Август 2013
mediaONE Agency
Радно место: Managing director
Јануар 2012– Тренутно запослење
Факултет за дизајн
Радно место: Предавач
Септембар 2008– Октобар 2011