Савић Милица

Savić Milica

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Расплинуто и вишекритеријумско одлучивање и примена у медицини - у одређивању степена тежине респираторног поремећаја пацијента.
Одбрањен: петак, 18 април 2008
Ментор: Др Драган Шалетић
Комисија: Др Стеван Милинковић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Идентификација расплинутих мера за вишекритеријумско одлучивање
Одбрањен: среда, 11 септембар 2013
Ментор: Др Драган Шалетић
Комисија: Др Војкан Вуксановић