Живановић Иван

Živanović Ivan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Програмска реализација система за шифровање, потписивање и размене
Одбрањен: среда, 04 јун 2008
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Десимир Вучић