Рачић Никола

Račić Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Примена Swing MVC архитектуре у имплементацији GUI апликација
Одбрањен: понедељак, 30 јун 2008
Ментор: Др Владимир Филиповић
Комисија: Др Драган Милетић

Запослења

Synsoft LTD.
Радно место: Founder
Јануар 2012– Тренутно запослење
Ticketmaster Entertainment
Радно место: Senior Software Engineer
Април 2011– Јануар 2012
Lanus
Радно место: Senior Software Engineer
Октобар 2007– Април 2011
Sooncorp®
Радно место: Software Engineer
Јануар 2007– Септембар 2007