Денћан Владимир

Denćan Vladimir

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Анализа захтева и дефинисање архитектонских решења Microsoft .net технологијом
Одбрањен: понедељак, 21 јул 2008
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Бранко Перишић