Јовић Гроздан

Jović Grozdan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: OFDM у MIMO системима
Одбрањен: уторак, 23 септембар 2008
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Стеван Милинковић