Вучковић Јелена

Vučković Jelena

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Реализација клијент сервера система за Web scraping
Одбрањен: среда, 24 септембар 2008
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Наташа Каблар

Запослења

Freelancer
Радно место: Freelancer
2012 – Тренутно запослење
DunavNet
Радно место: Lead software engineer, loT & smart cities
2009 – 2011