Радосављевић Немања

Radosavljević Nemanja

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: UWB бежичне комуникације
Одбрањен: четвртак, 09 октобар 2008
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Драган Милетић

Запослења

Рачунарски факултет
Радно место: Teaching assistant
Октобар 2011– Тренутно запослење
CET - Computer Equipment and Trade
Радно место: Microsoft Certified Trainer
Јануар 2010– Тренутно запослење
CET - Computer Equipment and Trade
Радно место: Web development&marketing
Новембар 2009– Тренутно запослење