Мусић Дејан

Musić Dejan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Архитектура и имплементација WiF и технологије у MGN
Одбрањен: понедељак, 29 децембар 2008
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Десимир Вучић