Стојановић Никола

Stojanović Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Анализа и дизајн AAN ( Application Aware Network) мреже
Одбрањен: уторак, 30 јун 2009
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Драган Милетић

Запослења

Facebook
Радно место: Network Engineer
Јануар 2014 - Тренутно запослење
The Advisory Board Company
Радно место: NOC Analyst
Фебруар 2013 - Јануар 2014