Станојевић Никола

Stanojević Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Тестирање IPSec GRE протокола у мулти-вендор окружењу
Одбрањен: среда, 18 новембар 2009
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: Др Драган Милетић

Запослења

Procescom
Радно место: Software Developer
Април 2011– Тренутно запослење