Зириковић Жељко

Ziriković Željko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Програм за каталогизацију филмова
Одбрањен: среда, 25 новембар 2009
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Драган Урошевић