Прешић Ивана

Prešić Ivana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Анализа података у мобилној телефонији коришћењем Data marta-a
Одбрањен: петак, 27 новембар 2009
Ментор: Др Снежана Поповић
Комисија: Др Десимир Вучић

Запослења

European Research Council
Радно место: IT Expert
Октобар 2015 - Тренутно запослење
Banca Intesa Beograd
Радно место: Outsourcing Consultant
Јул 2015 - Тренутно запослење
Freelancer
Радно место: Joomla developer
2012 - Тренутно запослење
MicroBS
Радно место: Entry level experience with desktop application in C#
Април 2011– Мај 2011
Москомерц
Радно место: Mantain,update and administration of web site
Септембар 2009– Новембар 2009
EMS
Радно место: Professional practice,Programming enwiroment Toad,Sql Developer ,Oracle 9i
Март 2009– Мај 2009