Радулашки Марина

Radulaški Marina

Дипломирала сам 2009. године на смеру Нове софтверске технологије са дипломским радом „Нумеричке симулације ротирајућих Бозе-Ајнштајн кондензата“. Од 2011. године сам студент докторских студија примењене физике на Станфорд универзитету у Калифорнији, САД. У оквиру доктората радим на пројекту у области нанофотонике који подразумева моделовање фотонских кристала у MatLab-у уз коришћење Phyton софтвера, који се извршава на графичким процесорским јединицама, као и експериментални рад у чистој соби и оптичкој лабораторији.

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Нумеричке симулације ротирајућих Бозе-Анштајн кондезата
Одбрањен: понедељак, 28 децембар 2009
Ментор: Др Радомир Јанковић
Комисија: Др Антун Блаз

Запослења

Stanford University
Радно место: Nano- and Quantum Science and Engineering Postdoctoral Fellow
Септембар 2011 – Тренутно запослење
Петница
Радно место: Senior Associate
Јануар 2010 – Септембар 2011
Institute of Physics Belgrade
Радно место: Trainee
Март 2004 – Јул 2011
Lawrence Berkeley National Laboratory
Радно место: Student Assistant
Јун 2010 – Септембар 2010
Петница
Радно место: Junior Associate
Септембар 2005 – Децембар 2009
Oxford University
Радно место: Summer Student
Јул 2008 – Септембар 2008