Ступар Милан

Stupar Milan

Тренутно запослен у Шведској компанији "Q5 Management", на позицији програмера foreks апликација, где се развија аутоматизован софтвер за трговање на foreks берзама. Такође, додатно упослен као freelancer, преко портала: freelancer.com, elance.com и odesk.com, где су стечене вештине са РАФ-а дошле до изражаја, поготово кад је реч о дизајну софтвера, спецификацији и тестирању.

Већина пројеката је одрађена C# .NET програмским језиком, користећи Visual Studio 2010. План за будућност је запослење у јакој страној компанији као и да се пласира на тржиште што више квалитетних софтверских решења која ће константно правити неку зараду (лиценцирањем, процентом продаје, процентом зараде на берзи итд).

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Припрема и складиштење података за Web log анализу коришћењем SQL Server Integration Services
Одбрањен: петак, 23 април 2010
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Снежана Поповић