Благојевић Дејан

Blagojević Dejan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Bluetooth бежичне комуникације
Одбрањен: уторак, 25 мај 2010
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Ђорђе Бабић