Јовановић Петар

Jovanović Petar

Завршио МС/НСТ. Радим као софтверски инжењер у Лабораторији за примену рачунара у науци (PSCL), на Институту за физику, у Београду, на PRACE пројекту, чији је предмет развој хардверске и софтверске инфраструктуре за high performance computing у Европи. Мој посао обухвата анализу и оптимизацију перформанси програма на суперрачунарима (Cray, IBM BlueGene, Bullx, x86 кластери), за шта ми веома користе концепти научени на предметима као што су анализа и дизајн алгоритама, паралелни алгоритми, научна израчунавања, теорија аутомата, језика и алгоритама и сл. Међу језицима које најчешће користим су C/C++, Fortran, Python и Java. Осим тога, члан сам Part-time Scientists тима за Google Lunar X-Prize, где се бавим развојем AI-а за аутономне операције лунарног ровера.

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Рачунарско виђење, са примером примене у интеракцији човек рачунар
Одбрањен: среда, 09 јун 2010
Ментор: Др Драган Шалетић
Комисија: Др Драган Урошевић