Сушак Хана

Sušak Hana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Класеровање становништва Београда по потрошњи електричне енергије
Одбрањен: среда, 23 јун 2010
Ментор: Др Милимир Пјешчић
Комисија: Др Живан Ристић

Запослења

Center for Genomic Regulation
Радно место: PHD Researcher
Фебруар 2013– Тренутно запослење, Barcelona Area, Spain
Мрежни системи
Радно место: Customer Relations & Web Development
Децембар 2009– Јун 2011