Кабиљо Игор

Kabiljo Igor

Завршио сам дипломске студије 2010. на смеру нове софтверске технологије, и мастер студије 2011. године на смеру алгоритми и комбинаторика. Током студија учествовао сам у развоју Wowd-а - стартупа који се бавио wеб и социјалним претраживањем. Задњих годину и по дана радим као софтвер инжењер у Facebook-у (Менло Парк, Калифорнија), на персонализацији садржаја ка кориснику. У свакодневном послу веома ми користи стручно знање стечено у областима алгоритама, машинског учења и вештачке интелигенције. Такође, раду на великим системима битно помаже знање које сам стекао на разним већим пројектима током студија, а који су се бавили дизајном софтвера.

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Универзална дистрибуирана хеш табела високих перформанси
Одбрањен: среда, 14 јул 2010
Ментор: Др Стеван Милинковић
Комисија: Др Драган Урошевић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Кластеровање социјалног графа
Одбрањен: петак, 18 фебруар 2011
Ментор: Др Драган Урошевић
Комисија: Др Кристина Вушковић, Др Драган Урошевић

Запослења

Facebook
Радно место: Software Engineer
Јул 2011– Тренутно запослење, Palo Alto, CA
Wowd
Радно место: Chief Developer
Октобар 2006– Јун 2011