Митрић Ђорђе

Mitrić Đorđe

Дипломирао 2010. године на смеру Рачунарске мреже и комуникације. Тренутно запослен у фирми COMING – Computer Engineering у Београду на позицији Networking solutions sales specialist и Cloud Computing manager. Задужења су ми вођење и развијање Cisco програма, пројеката виртуелизације и Cloud Computing-а. Претходно радно искуство: VeratNET на позицији Account manager: проналажење нових пословних корисника, координација у пројектима инсталације измедју инжењера и наручиоца услуга.

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Дефинисање поиса и имплементација механизама за заштиту комуникације у међународној компанији
Одбрањен: среда, 22 септембар 2010
Ментор: Др Драган Милетић
Комисија: Др Мирјана Радивојевић

Запослења

Pakedge Device & Software
Радно место: Account Executive EMEA
Јануар 2015 - Тренутно запослење
Geneko
Радно место: Business Development Manager
Јануар 2014 – Јануар 2015
Coming
Радно место: Cloud Computing Manager
Фебруар 2011 - Јануар 2014
Верат
Радно место: Key account manager
Јануар 2009 - Децембар 2009