Вучковић Далибор

Vučković Dalibor

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Развој мобилне телефоније у свету и републици Србији
Одбрањен: понедељак, 11 октобар 2010
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Драган Милетић