Ковачевић Стеван

Kovačević Stevan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Анализа плугин система Eclipse SDK развојног окружења и креирање plugina-EJB графички дизајнер са генератором кода
Одбрањен: четвртак, 14 октобар 2010
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Милимир Пјешчић