Илијашевић Игор

Ilijašević Igor

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Реализација Webmail апликације употребом RochFaces и Hibernate окружења
Одбрањен: четвртак, 30 децембар 2010
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Наташа Каблар