Тороман Срећко

Toroman Srećko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Индексирање и претраживање текстуалних података
Одбрањен: субота, 29 јануар 2011
Ментор: Др Бранко Перишић
Комисија: Др Драган Урошевић

Запослења

Amazon
Радно место: Software Development Engineer
Март 2017 - Тренутно запослење,USA
Mekice
Радно место: Founder
Јул 2016 – Тренутно запослење
Facebook
Радно место: Software Engineer
Октобар 2011– Тренутно запослење, Palo Alto, CA