Матовић Лука

Matović Luka

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Реализација Web календара коришћењем GWT-а и Google Calendar API-a
Одбрањен: четвртак, 03 март 2011
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Стеван Милинковић

Запослења

EUROPOS
Радно место: Salesforce Developer
Август 2014 – Тренутно запослење
First Mobile Affiliate
Радно место: Senior Java Developer
Фебруар 2013 – Август 2014
Esteh
Радно место: Android Developer
Новембар 2011 – Јануар 2013
Freelancer
Радно место: Freelancer
Јануар 2013 – 2013