Кулушић Лука

Kulušić Luka

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Web shop
Одбрањен: четвртак, 28 април 2011
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Милимир Пјешчић