Леро Никола

Lero Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Преглед систма за управљање садржајем
Одбрањен: петак, 01 јул 2011
Ментор: Др Милимир Пјешчић
Комисија: Др Драган Шалетић