Миладиновић Марко

Miladinović Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Безбедност у Cloud Computing-u
Одбрањен: петак, 15 јул 2011
Ментор: Др Алемпије Вељовић
Комисија: Др Драган Шалетић