Цветковић Милан

Cvetković Milan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Пројектовање 2D игара засновано на XNA технологији
Одбрањен: четвртак, 21 јул 2011
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Милимир Пјешчић

Запослења

Sony
Радно место: Engineering Manager
Септембар 2012– Тренутно запослење
O2D Studios
Радно место: Game Developer
Октобар 2011– Јун 2012