Гуо Xиао Ханг

Guo Xiao Hang

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Смарт антене
Одбрањен: петак, 22 јул 2011
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Драган Милетић

Запослења

Huawei
Радно место: Consultant
2010 - Тренутно запослење