Митић Милан

Mitić Milan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Процена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице за фиксни и бежични приступ
Одбрањен: петак, 22 јул 2011
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: Др Драган Милетић

Запослења

rootPlanet
Радно место: Instructor (Training and Lab instructor)
Јул 2012 – Тренутно запослење