Николић Горан

Nikolić Goran

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Пројектовање 2D компјутерске игре употребом Java swing framework-a
Одбрањен: понедељак, 26 септембар 2011
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Милимир Пјешчић