Катић Војин

Katić Vojin

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Складишта података у друштвеним мрежама
Одбрањен: петак, 30 септембар 2011
Ментор: Др Душан Тошић
Комисија: Др Драган Урошевић