Костић Марко

Kostić Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Системи за детекцију и превенцију напада
Одбрањен: четвртак, 13 октобар 2011
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Радомир Јанковић