Продановић Ненад

Prodanović Nenad

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Примена Google Maps сервиса у апликацији за превоз
Одбрањен: четвртак, 20 октобар 2011
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: Др Стеван Милинковић

Запослења

eFront
Радно место: Scrum Master
Јануар 2015 – Тренутно запослење
ABZ Reporting GmbH
Радно место: Software Developer
Мај 2014– Децембар 2014
Smith Micro Software
Радно место: Software engineer
Април 2012– Април 2014
Margintech Corp.
Радно место: Software Engineer
Октобар 2008– Март 2012
Self-Employed
Радно место: PHP/Java Developer
Април 2006– Октобар 2008
Websoft
Радно место: PHP and Java developer
Мај 2007– Јануар 2008
Beta news agency
Радно место: Technician
Април 2003– Септембар 2004