Шћекић Славко

Šćekić Slavko

Дипломирао на смјеру Информациони системи, тренутно запослен у Министарству одбране Црне Горе, Сектор за развој и заштиту информационо-комуникационих система.

Имам широку палету задужења, али најчешће сам заузет анализом система, пројектовањем база података и бригом о употребљивости софтвера, т.ј. корисничком искуству (UX).

У пројектима најчешће користим програмски језик Java и JavaFX, уз интезивно ослањање на релационе базе података, за шта су ме сјајни људи са РАФ-а одлично припремили.

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Модели квалитета и методе валидације Wеб апликација
Одбрањен: четвртак, 03 новембар 2011
Ментор: Др Љубомир Лазић
Комисија: Др Снежана Поповић

Запослења

Digit Montenegro
Радно место: Director of Development
Мај 2014 – Тренутно запослење
Министартсво одбране Црне Горе
Радно место: Department for Development and Protection of IC Systems
Септембар 2012 – Април 2014
ViS Company
Радно место: Webmaster
Новембар 2009 – Новембар 2011