Вујадиновић Александар

Vujadinović Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Примена пословне интелигенције у праћењу наставе
Одбрањен: петак, 04 новембар 2011
Ментор: Др Алемпије Вељовић
Комисија: Др Милимир Пјешчић